Vinkovački Vodovod i Kanalizacija
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

eStanje za građanstvo

Dojavu stanja Vašeg vodomjera možete dostaviti i putem našeg modula online eStanje u periodu od 15-25 u tekućem mjesecu. Na temelju Vaše prijave napravit će se obračun za tekući mjesec stvarno potrošene vode.


Upute za prijavu stanja preko modula eStanje

Za prijavu u eStanje potreban Vam je posljednje primljeni račun s kojega ćete se prijaviti upisivanjem serijskog broja vodomjera i šifre potrošačkog mjesta (označeno crvenim okvirom na slici)

Nakon upisa potrebnih podataka aktiviramo tipku PRIJAVA. Na slijedećoj ekranskoj slici pojavit će se Vaši osobni podaci te pod polje NOVO STANJE unesite trenutno očitanu vrijednost. Nakon unosa stanja aktiviramo tipku POŠALJI.

Time ste predali stanje Vašeg vodomjera.

Račun

KODING borg poslovne aplikacije